• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/3672387de3eb73b14115cbc9e114794d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/6b76460b737dffde34082e730bc3015f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/a3093bc7c9370fcbc6720df57bf5556b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/242d9613b5cb11b614a55eb5d32fb4c1.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/a3076fd80d74a0a6ac8c0be8d5c6b2f1.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/e5fa72dc77b98bc0df33c40e06a0344e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/d88ebdb8dc52a24b1f53cb97d3889721.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/d8215b627ab99fd80eb496ab8e3e6e21.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/0489f730bd80464e76d7c08b818239fc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/9d0da368fefdc1bf71decb7a0f3bfddf.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/11/2aa6fa39-a70c-40aa-928e-a810fb9cf4b0.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/e0402c07d3364c50577408c10ae51c59.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/19dae9d92189daf1b2258768b6e67377.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/d81ea020a8472d27aea622b99fabfbfa.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/4cd175ae57c58979baac477dcef3fe90.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/29/059c573b8a0bd0cab25d8844cd4a9fd2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/10/bea199db3dbf293720074f42b086854c.jpg
维达 无芯卷纸 超韧4层140g卫生纸巾*12卷(3层4层交替发货)
 
商品价格: 20.90 /
已销售 189
商品编号: 10399
推荐指数:
0
 • 维达(Vinda) 无芯卷纸 超韧4层140g卫生纸巾*12卷(3层4层交替发货)
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 微信
 • 支付宝
销售排行
同类推荐
主体
包装单位 提装
产地 中国大陆
是否印花 无印花
原料成分 原生浆
香型 无香
卷数 12
层数 4
纸张尺寸 138*146
分类 无芯卷纸

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!