• https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/14/75a27379-c172-4fa3-afb0-820caed07b56.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/11/18/5715f1f42102b314557ca384f3f41358.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/14/55cf2073-4120-460d-b294-e396a8628005.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/11/18/b392b4ee5aed1ac3d910e647b83e7896.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/11/18/278a9a9c388f500d9aa4a3fe8f5fa911.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/11/18/869c472b385f35d7f8ff69f370bb9a81.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/11/18/b617fad6a9c3c7c0b959421da17a5144.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/11/18/878063768362f8585d4af0f069c1fe05.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/11/18/48e0daecea79838c3721a99ee78f029d.jpg
维达 大卷纸3层3卷装大盘纸卷筒纸卫生纸厕所纸巾
 
商品价格: 44.90 /
已销售 143
商品编号: 15633
推荐指数:
0
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 微信
 • 支付宝
销售排行
同类推荐
主体
包装单位 箱装
层数 3
分类 有芯卷纸
香型 无香
卷数 3
原料成分 木浆
纸张尺寸 112mm*95mm
产地 国产
是否印花 无印花

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!