• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/19/0ead066e99f90ba6593d6e4dfea16a7e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/19/7988359cabee0ab6556efc4801033c1b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/d1607bdc981845e98196abcbf95f799b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/122d84ca3388a26f6ec8ac32967568a1.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/19/055579b321f22cf3d4bcba69bdb5d971.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/8655d82717ff78e7ea6623d9ccf3ff8b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/9487bf594603d14399215a2b5a514fb1.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/19/6780019b5510b0c9c50da1d2f200e713.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/19/582dd508a13d73fc660313af66c803d7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/2f282be1717c0ac5fed45dc2d3c47993.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/89094cb1107a9cec67e747034b29cdfa.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/0c45c94cccbf82d9d9d8e782ff507ce6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/4d4a0546783dcc3421ac5489921069fe.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/e40e127a0201ca838977de6da60f49b5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/abd2db39ef2ac177e908dd51209cd841.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/f477877ded68f15f67ff15432844541f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/13193bf90dcfc43e65de50ce6a451c12.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/fd03903acb1750b38aefe57f4825c859.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/5305e5a3ce2e8a9dcd555116dacdd4ae.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/875543380b038e73b481f5a2dcbb7473.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/a983bce798aa90a20c87411241f148f5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/ffc0aac2d239c845065df2c701a40448.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/19/642be95d971478215bf543f08a5a0fde.jpg
新西兰 进口牛奶 纽仕兰 4.0g蛋白质低脂牛奶 250ml*24 钻石版整箱装
 
商品价格: 129.00 /
已销售 169
商品编号: 159314
推荐指数:
0
 • 新西兰进口牛奶 纽仕兰 4.0g低脂牛奶 250ml*24 钻石版整箱装纯牛奶
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 微信
 • 支付宝
销售排行
同类推荐
主体
保质期 1年
生产许可证号 100%生牛乳
蛋白质含量 4000mg/100mL
产品标准号 100%生牛乳

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!